Smok Mądragon Daje Radę

   
     509590421
Tap To Call
"[troska] rodzi się, gdy zaczyna nas obchodzić istnienie innej osoby; to reakcja, której istotą jest otwarcie się na drugiego"
Rollo May

Nasze osiągnięcia

W ciągu siedmiu lat działalności udało nam się objąć działaniami profilaktycznymi ponad 80 000 dzieci. Rozesłaliśmy ponad pół miliona ulotek informacyjnych do rodziców i nawiązaliśmy współpracę z przeszło 1000 szkół.

Read More 

Smok Mądragon

"Smok Mądragon Daje Radę" to projekt edukacyjno - profilaktyczny, adresowany do uczniów klas I-III

Read More 

Miś Ratownik

Akademia Misia Ratownika to projekt profilaktyczny realizowany w przedszkolach

Read More 
test

Statystyki:

Według danych Komendy Głównej Policji, w 2011 roku wypadkom komunikacyjnym uległo ponad 4500 dzieci w wieku poniżej 14 lat.